Araba Duası

Araba Duası

Araba almak için okunacak olan dua, araba alınca okunacak olan dua, arabada asılı olması için okunacak dua ve kazasız belasız araba kullanmak için okunacak olan dua yazımızın devamında mevcut olmaktadır.   Siz de ihtiyacınıza yönelik olarak bu dualar ile Allah’tan dilek dileyebilir ya da isteklerinizi dua yolu ile dile getirme olanağı yakalayabilirsiniz.

Araba Almak İçin Okunacak Dua

İlk olarak şu duayı bir defa okumalısınız:

Şehidallahü ennehü la ilahe illa hüve vel melaiketü ve ülül ilmi kaimen bil kıst,la ilahe illa hüvel azizül hakim. İnneddine in’dallahil islam,ve mah’telefellezine utül kitabe illa min ba’di ma caehümül ilmu bağyen beynehüm, ve men yekfur bi ayatillahi fe’innallahe seriul hisab”

Daha sonra ise Al-i İmran Suresi’ne ait olan bu ayetleri 41 defa okumalsınız:

“Kulillahümme malikel’mülki tu’til mülke menteşaü ve tenzi’ûl mülke mimmen teşaü,ve tüızzü menteşaü ve tüzillü menteşaü,biyedikel’hayr, inneke ala külli şey’in kadir. Tulicülleyle finnehari ve tulicünnehara filleyl, ve tuhricül’ hayye minel’ meyyiti ve tuhricul ‘ meyyite minel hayy, terzüku men teşaü bir gayri hisab.”

 

Bundan sonra Allah’tan dileklerini uygun bir adap ile dile getirecek şekilde yakarmalısınız.

Araba Alınca Okunacak Dua

Eğer Allah size sonsuz hazinesinden bir araç almanızı nasip etti ise ona şükürlerinizi belirtmek ve dua etek için aşağıdaki duaları okuyabilirsiniz:

“Rahman ve Rahim Olan Allah (c.c.)’ın adıyla; “Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum. La te’huzühu sinetün ve la nevm.

Lehu ma fis-semavati vema fil erd. Menzellezi yeşfeu indehu illa biiznihi. Ya’lemü ma beyne eydihim vema halfehüm vela yühitune bişey’in min ilmihi illa bima şae vesia kürsiyyühüssemavati vel erd. Vela yeudühü hıfzuhuma ve hüvel aliyyül azim”

Arabaya Asılacak Olan

Yeni aldığınız arabayı kazasız belasız ve hayırlı günlerde kullanmak için ise şu duayı arabanızda bulundurmanız ya da arabanıza asmak sizin için faydalı olacaktır:

  1. Ayet-el Kürsü duası,
  2. Kenz-ül Arş Duası,
  3. Nazar Duası, ve çeşitli Aye-i Kerimelerdir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir